Main Menu

อบรมช่างซ่อมและรับซ่อม

หมวดสินค้า

เครื่องมือสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

Download ProgramDesigned by:

ประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านที่ต้องการ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค แบบมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คมืออาชีพ รับไม่เกิน 5 ท่าน ต่อรอบ ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพียงมีใจรัก และ อยากเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพ สำรองที่นั่ง หรื่อ สอบถามข้อมูล โทร. 086-0733232

ลืมชื่อเข้าใช้งาน?

Please enter the e-mail address associated with your User account. Your username will be e-mailed to the e-mail address on file.

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซ่อมโน๊ตบุ๊ค

Download Driver