Main Menu

อบรมช่างซ่อมและรับซ่อม

หมวดสินค้า

เครื่องมือสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

Download ProgramDesigned by:

ประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านที่ต้องการ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค แบบมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คมืออาชีพ รับไม่เกิน 5 ท่าน ต่อรอบ ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพียงมีใจรัก และ อยากเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพ สำรองที่นั่ง หรื่อ สอบถามข้อมูล โทร. 086-0733232

หน่วยประมวลผลกลาง CPU คืออะไร

หน่วยประมวลผลกลาง CPU คืออะไร

CPU ถือว่าเป็นหัวใจหลักอันดับต้นๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่ง CPU จะเป็น Micro Processor คอยทำหน้า

ที่ประมวลผลข้อมูลต่างๅ รวมถึงควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ จึงเปรียบเสมือนราวกับว่าเป็น

สมองคอยคิด คอยสั่งการทุกส่วนต่างๆ ให้ทำงานอย่างเป็นระบบ

CPU ทำหน้าที่อะไร

  • ประมวลผลตามคำสั่งที่เราป้อนข้อมูลลงไป โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่น คีย์บอร์ด

  • แสดงผลข้อมูล โดยผ่านจอแสดงผล

  • อ่านข้อมูลแล้วรับส่งข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยความจำ

บริษัทผู้ผลิต CPU

  • Intel

  • AMD

 cpu

 cpu1

ระบบการทำงานของ CPU

การประมวลผลของ CPU จะอาศัยการส่งสัญญาณนาฬิกาไปควบคุมระบบต่างๆ ซึ่งสัญญาณนาฬิกา

เป็นตัวที่แสดงถึงความเร็วในการประมวลข้อมูล ยิ่งเร็วมากก็จะยิ่งดีโดยความเร็วของ CPU จะเป็นหน่วย Hz

ซึ่งจะทำงานสัมพันธ์กับค่าแรงดันไฟที่จ่ายให้กับ CPU ดังนั้นผู้ผลิต CPU จึงพยายามคิดค้นที่จะหา

สถาปัตยกรรมใหม่ที่ความเร็วของสัญาณนาฬิกาเพิ่มมากขึ้น แต่กินไฟน้อยลง เพื่อลดปัญหาความร้อนของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นตามความเร็วที่เพิ่มมากขึ้น

Chipset ชิปเชต ทำหน้าที่อะไร

Chipset ชิปเชต ทำ หน้าที่คอยรับคำสั่งต่างๆที่ CPU ประมวลเสร็จแล้ว ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆเช่น

Hard Disk,Ram และอื่นๆ ให้ทำงานตามคำสั่งอย่างสอดคล้องกัน?ดังนั้นชิปเซตจะเหมือนตัวกลางในการ

จัดการทั้งข้อมูล การรับและส่งข้อมูล การจัดการอุปกรณ์ต่างๆ

 Chipset

chipset

 chipset

 amd780g-chipset1

โดยชิปเซตแต่ละุรุ่นจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกันกับ CPU เ่ช่นถ้า CPU Core2Duo ก็จะใช้ชิป Intel

ซึ่งชิปเซตในโน๊ตบุ้ค เราจะเรียกว่าชิป North Bridge และ ชิป South Bridge สำหรับชิปเซตของโน๊ตบุ๊ค

ส่วนใหญ่จะมีระบบประมวลผลกราฟฟิคติดอยู่ในชิปเซตอยู่แล้ว นอกเสียจากกว่า ต้องการภาพกราฟฟิค

ที่สูงก็จะต้องเพิ่มชิปกราฟฟิคแยกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว เช่น Chip Nvidia,Chip ATI เป็นต้น

การทำงานของชิปเซตแยกออกเป็นสองส่วน

1. North Bridge ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยความเร็วสูง เช่น ซีพียู, แคช(Cache),

แรม (RAM) และการ์ดแสดงผลที่ทำงานบนระบบบัส AGP ?กล่าวคือ

- ควบคุมฐานเวลา : Chip Set จะคอยควบคุมสัญญาณนาฬิกาที่ถูกส่งไปให้อุปกรณ์รอบข้างรวมทั้ง CPU

?เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอาศัย X-tal ในการสร้างสัญญาณนาฬิกาขึ้นมา จากนั้น Chip Set จะทำการ

ปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมก่อนส่งไปจ่ายกับอุปกรณ์รอบข้าง และ CPU

-ควบคุมการอินเทอร์รัพท์ : Chip Set จะคอยตรวจสอบความสำคัญ ถ้าอุปกรณ์รอบข้างใดที่มีความสำคัญ

มาก ก็จะส่งสัญญาณ

ไปให้ CPU เพื่อทำการประมวลผลก่อน แต่ถ้าอุปกรณ์รอบข้างใดๆ ที่มีความสำคัญน้อยกว่า ก็จะถูกส่ง

สัญญาณไปทีหลัง ซึ่งทำให้ CPU ลดการทำงาน เพราะไม่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ อุปกรณ์

-.ควบคุมหน่วยความจำ : เมื่อมีการประมวลผลข้อมูล CPU จะทำการเรียกใช้หน่วยความจำ ดังนั้น Chip

Set จะทำหน้าที่คอยควบคุม

การเรียกใช้หน่วยความจำ โดยจะจัดสรรหน่วยความจำให้กับอุปกรณ์รอบข้างต่างๆ และ ควบคุมการอ้างอิง

ตำแหน่งของหน่วยความ

-ควบคุม DMA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ : Chip Set จะทำหน้าที่ขอสิทธิ์ในการ

ส่งผ่านข้อมูล ระหว่างหน่วยความจำ และ อุปกรณ์รอบข้าง โดยไม่ต้องผ่านการควบคุมของ CPU ซึ่ง

Chip Set จะทำหน้าที่ในการ รีเฟรชหน่วยความจำแรมในระบบ และควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง

หน่วยความจำหลัก และ Secondary Storage โดย Chip Set จะตรวจสอบความสำคัญของอุปกรณ์รอบ

ข้างที่ร้องขอ DMA และ จะส่งสัญญาณไปที่ CPU เพื่อขอใช้ Bus จากนั้น CPU จะส่งสัญญาณตอบกลับ

ซึ่งถ้าสามารถทำ DMA ได้ อุปกรณ์รอบข้างก็จะทำการใช้ Bus โดยปราศจากการทำงานของ CPU เมื่อมี

การถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว อุปกรณ์รอบข้างจะส่งสัญญาณไปที่ CPU เพื่อคืนให้กับระบบ

2. South Bridge

ยิ่งที่ต้องใช้ Port Communication เพื่อเป็นช่องทางในการทำหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์ความเร็วต่ำ

เช่น ไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ ไดรฟ์ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ คีย์บอร์ด เมาส์ สล็อตชนิดต่างๆ

และพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายคะ ?กล่าวคือ ?การที่ CPU จะประมวลผลข้อมูล หรือ รับ-ส่ง

ข้อมูลจากอุปกรณ์รอบข้าง จำเป็นอย่างติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะมีหมายเลข Port

(Address Port ) โดยในการติดต่อสื่อสารเป็น

ค่าคงที่ โดย CPU จะดึงข้อมูลจากอุปกรณ์รอบข้างจากตำแหน่ง Port (Address Port) ในหน่วยความจำ

เพื่อทำการประมวลผล ? Chip Set

จึงคอยควบคุมการอ้างอิงถึงตำแหน่ง Port ในหน่วยความจำ และ ในทางฮาร์ดแวร์เพื่อให้สัมพันธ์กัน

Chip VGA Notebook

Chip VGA Notebook จะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

  1. Chip VGA ที่รวมอยู่ใน Chipset

  2. Chip VGA แบบแยกต่างหาก

1.Chip VGA ที่รวมอยู่ใน Chipset เช่น Mobile Intel GMA950,GMA 3100,GL 960,GML 940 เ็ป็น

ต้น ซึ่งชิปเซ็ตประเภทนี้จะมีระบบประมวลภาพกราฟฟิคอยู่ภายในในชิปเซ็ตเลย แต่ถ้าหากนำไปใช้กับงาน

ที่ต้องใช้กราฟฟิคสูงๆระบบประมวลภาพจะ ประมวลผลได้ไม่ทัน จึงทำให้แสดงผลออกมาที่หน้าจอภาพได้

ไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการเล่นเกมส์ที่ต้องใช้กราฟฟิคสูงๆ

 gma950

2.Chip VGA แบบแยกต่างหาก สำหรับชิปประเภทนี้จะเป็นชิปกราฟฟิคที่แยกออกมาทำหน้าที่ประมวล

ผลทางภาพกราฟฟิคโดยเฉพาะ เพื่อรองรับกับงานที่ต้องการกราฟฟิคสูงๆ โดยชิปกราฟิคตรงจุดนี้เอง

เมื่อทำหน้าที่ประมวลผลภาพกราฟฟิคเป็นเวลานาน ก็จะทำให้ความร้อนสะสมในชิปกราฟฟิคเพิ่มมากขึ้น

?ทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องโน๊ตบุ๊คร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยผู้ผลิต Chip VGA จะมีอยู่ 2 ค่ายใหญ่ๆ

?คือ Nvidia และ ATi ซึ่งราคาของโน๊ตบุ๊คจะแพงตามหน่วยความจำที่มีอยู่ใน Chip VGA Notebook

และ Chip VGA Notebook ก็ยังเป็นจุดที่เกิดปัญหาบ่อยที่สุด ในเรื่องอายุการใช้งานอันเนื่องมาจากเป็น

จุดที่มีความร้อนสะสมค่อนข้างสูง

G6150-N-A2ati9000

 

RAM Notebook หน่วยความจำ Notebook

RAM Notebook

หน่วยความจำของ Notebook มีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ DDR และ DDR2

DDR SDRAM

DDR SDRAM

จะ มีระบบการทำงานใกล้เคียงกับ PC แต่แตกต่างตรงที่ขนาดของแผงวงจรจะมีขนาดเล็กกว่าของแบบ

PC สำหรับแผงแรมที่พบเห็นกันประจำใน notebook สมัยนี้เช่น DDR266 และ DDR333 แต่ถ้าเป็นสมัย

ก่อนจะเห็นเป็นแบบ DDR266 โดยตัวเลข266 หรือ 333 ก็คือความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลการทำงานแผง

แรม Notebook จะทำงานเป็นแบบ Single Channe

DDR2 SDRAM

DDR2แผง แรมชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนขาเท่ากับแบบ DDR แต่ก็ไม่สามารถนำมาใส่แทน

กันได้ เนื่องจากตำแหน่งของร่องไม่ตรงกันโดยจุดเด่นของแรมชนิดนี้นั้น ถ้าหากนำแรมที่มีหน่วยความจำ

เท่ากัน แบบเดียวกันจำนวน 2 แผง มาเสียบเข้าไปใน Slot ก็จะสามารถทำให้ทำงานแบบ?Dual Channel

ได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความเร็วในการทำงานของเครื่อง

 ddr2-arch

หน้าที่ของหน่วยความจำ RAM

จะ เป็นส่วนที่คอยเก็บข้อมูลสำรองไว้เวลาที่เปิดใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ซึ่งยิ่งมีมากก็จะยิ่งดี เราจะ

เห็นประโยชน์ของมันมากเวลาที่จะทำการลบไฟล์Copy ไฟล์ หรือเปิดโปรแกรมที่จะต้องใช้ทรัพยากรของ

เครื่องสูงๆเช่น Photoshop? ถ้าแรมของเรามีต้องก็จำเป็นจะต้องนำไปเพิ่มแรม โดยเทคนิคในการ

เพิ่มแรมนั้น ควรจะเช็คดูก่อนว่า Notebook ของเราแรมเป็นแบบ DDR หรือ DDR2 ถ้าหากเป็นแบบ

DDR2 แนะนำให้เปลี่ยนแรมแบบที่มีความเร็วบัสเท่ากัน

เพราะจะสามารถเพิ่มความเร็วได้เป็นสองเท่า

Hard Disk Notebook

Hard Disk Notebook เป็น ส่วนที่เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งาน โปรแกรม ไฟล์หนังหรือเพลง

ดังนั้นความจุของ Hard Disk จึงถือว่าสำคัญมาก ซึ่ง?Hard Disk นั้นสามารถถอดมาเปลี่ยนเพื่อเพิ่ม

ความจุได้

ชนิดของ Hard Disk Notebook มีอยู่เพียง 2 ชนิด โดยดูจากพอร์ตหรืออินเตอร์เฟสที่จะเสียบเข้า

Hard Disk คือ

1) อินเตอร์เฟสแบบ PATA หรือ Parallel ATAHarddisk PATA

พอร์ตจะเป็นแบบเข็มทั้งหมด 40 เข็ม มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล 133 MB/s ซึ่ง Notebook รุ่นเก่าจะ

ใช้พอร์ตแบบนี้

2) อินเตอร์เฟสแบบ SATA หรือ Serial ATA

Harddisk SATA??

พอร์ตจะเป็นแบบช่องสำหรับเสียบ โดยจะเป็นพอร์ตอนุกรม? มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล 150 MB/s

และ 300 MB/s ซึ่งจะเห็นว่าความเร็วจะมากกว่าแบบ PATA จึงทำให้เป็นที่นิยมและจะเห็นกันใน

Notebook รุ่นใหม่ๆ

จอ LCD Notebook,LED Notebook

LCD(Liquid Crystal Display) เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีผลึกคริสตัลเหลวทำปฏิกิริยากับไฟฟ้าเพื่อ

ช่วยให้ เปล่งแสงสีต่างๆ? โดยใช้เทคโนโลยีแบบ

One or more cold cathode fluorescent lamps (CCFL)? เป็นการให้แสงสว่างจาก?fluorescent lamps

ทำให้ต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก?แต่ให้แสงสว่างได้สูงสุดที่ระดับหนึ่งเท่านั้น? LCD มีหลายประเภท เช่น

DSTN,TFT ปัจจุบันเหลือแต่แบบ TFT (Thin Film Transistor)

?? lcd notebookNotebook-LCD-Panel-17-1-WXGA-LP171WP6-

จอ LED Notebook

LED(LED Backlight) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจาก LCD โดยจะพัฒนาทั้งในเรื่องความสว่างที่

มากกว่าและประหลัดพลังงานมากกว่า และบางกว่าซึ่งในอนาคต จอโน๊ตบุ๊คจะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้กันมาขึ้น

 

? Led Notebook Computer

ขนาดและความละเอียดของจอภาพ LCD Notebook

จอภาพของโน๊ตบุ๊คมีอยู่ด้วยกันหลายขนาด เช่น 12,13,14,15,17 นิ้ว โดยจะวัดจากเส้นทแยงมุมบน

ถึงมุมด้านล่าง

LCD Notebok

นอกจากนี้ยังมีจอแบบ Wide Screen ซึ่งจะเป็นจอที่มีขนาดกว้างกว่าปกติ ดังนั้นจึงเหมาะกับการดูหนัง

DVDได้มากขึ้น

ความละเอียดของจอ

ส่วนใหญ่จะใช้หน่วย Pixel ในการดูความละเอียด ยิ่งมีจำนวน Pixel มาก ความละเอียดก็จะมากขึ้นตามไป

ด้วย โดย Pixel คือ จำนวนจุดของเม็ดสีต่อนิ้ว

pixel


 

 

 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซ่อมโน๊ตบุ๊ค

Download Driver