Main Menu

อบรมช่างซ่อมและรับซ่อม

หมวดสินค้า

เครื่องมือสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

Download ProgramDesigned by:

ประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านที่ต้องการ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค แบบมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คมืออาชีพ รับไม่เกิน 5 ท่าน ต่อรอบ ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพียงมีใจรัก และ อยากเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพ สำรองที่นั่ง หรื่อ สอบถามข้อมูล โทร. 086-0733232

อบรมช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ

หลักสูตรสอนซ่อมโทรศัพท์มือถือ ( 40 ชม.)

ความรูู้เบื้องต้นด้านอิเล็กทรอนิคส์
เรียนรู้การใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็คอุปกรณ์ดี/เสีย
เรียนรู้ Block Diagram การทำงานNokia
และเครื่องจีน
เรียนรู้ การทำงานวงจร ภาคจ่ายไฟ /ภาครับ-ส่งสัญญาณ
เรียนรู้การทำงานและเทคนิคการซ่อมเครื่องหน้าจอแบบสัมผัส(ทัชสกรีน)
วิเคราะห์อาการเสียเครื่องรุ่นต่างๆ
ฝึกและแกะเีครื่องรุ่นต่างๆ ถอดเปลี่ยนBody
และอุปกรณ์ต่างๆ
เรียนรู้อาการเสียที่พบทุกวัน หรือที่เรียกว่าอาการยอดฮิต
เรียนรู้ฟังก์ชั่นลับของมือถือรุ่นต่างๆ พร้อมทั้งจุดแก้ไข
เทคนิคการประเมินค่าซ่อมเบื้องต้น
เรียนรู้ตำแหน่งของอุปกรณีต่างๆ เช่น CPU,IC

เทคนิคการล้างวงจรด้วนอัลตร้าโซนิก กรณีเครื่องตกน้ำ
เทคนิคซ่อมอาการขณะรับได้ยิน โทรออกไม่ได้
เทคนิคซ่อมอาการเครื่องดับ จอซีดจาง เครื่องค้าง ติดดับ สัญญาณไม่มี? จอขาวค้าง?
ติดรหัส
เทคนิคการซ่อมอาการกระดิ่งเสียงไม่ดัง ชาร์ตไฟไม่เข้า
เทคนิคการถอดเปลี่ยน IC ภาค PA
โดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน
เทคนิคการถอดเปลียนสายแพ การไล่วงจรเพื่อหาจุดเสีย
เทคนิคการซ่อมเครื่องจีนอาการต่างๆ
เทคนิคการเปลี่ยนจอจีน
เทคนิคการบอลขา IC ขา CPU
วิเคราะห์อาการเสียในรูปแบบต่าง
เทคนิคการใช้โปรแกรมปรับแต่งมือถือ แ้ก้ IMEI ปล็ดล็อก SP Clock

เทคนิคการใช้เครื่องจ่ายไฟ DC Supply ในการซ่อมอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการหาจุดเสีย และการต่อ Line
วงจร
การเลือกซื้อเครื่องมือสอง
เทคนิคการเปิดร้านขายและซ่อมมือถือ แนะนำแหล่งขายอะไหล่ส่ง

 

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซ่อมโน๊ตบุ๊ค

Download Driver