Designed by:

ประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านที่ต้องการ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค แบบมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คมืออาชีพ รับไม่เกิน 5 ท่าน ต่อรอบ ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพียงมีใจรัก และ อยากเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพ สำรองที่นั่ง หรื่อ สอบถามข้อมูล โทร. 086-0733232

เกียงปาดกะกั่ว

เมนบอร์ดกรุ๊ป พันธุ์ทิพย์ พล่าซ่า ประตูน้ำ กทม โทร. 086-0733232

  เมนบอร์ดกรุ๊ป โลตัส บางแค กทม โทร. 086-0733232

 จำหน่าย เกียงปาดตะกั่ว สำหรับงานซ่อมโน๊ตบุ๊ค ทั้งปลีกและส่ง

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถจัดส่งทางขนส่งหรือไปรณีย์ EMS

  

        โทร.086-0733232